300 Eksempler

Korrelation

Correlation

Det korrelation koefficient (en værdi mellem -1 og +1) fortæller dig, hvor stærkt to variabler er relateret til hinanden. Vi kan bruge CORREL -funktion eller den Tilføjelsesprogram til analyseværktøj i Excel at finde korrelationskoefficienten mellem to variabler.

- En korrelationskoefficient på +1 angiver en perfekt positiv korrelation. Når variabel X stiger, stiger variabel Y. Når variabel X falder, falder variabel Y.

Perfekt positiv korrelation i Excel

- En korrelationskoefficient på -1 angiver en perfekt negativ korrelation. Når variabel X stiger, falder variabel Z. Når variabel X falder, stiger variabel Z.

Perfekt negativ korrelation i Excel- En korrelationskoefficient nær 0 angiver ingen korrelation.

For at bruge tilføjelsesprogrammet Analysis Toolpak i Excel til hurtigt at generere korrelationskoefficienter mellem flere variabler skal du udføre følgende trin.

hvordan man indtaster næste linje i Excel

1. Klik på Dataanalyse i gruppen Analyse under fanen Data.

Klik på Dataanalyse

Bemærk: kan du ikke finde knappen Dataanalyse? Klik her for at indlæse Tilføjelsesprogram til analyseværktøjPak .

2. Vælg Korrelation, og klik på OK.

Vælg Korrelation

3. Vælg f.eks. Området A1: C6 som inputområde.

Vælg Input Range

4. Kontroller etiketter i første række.

5. Vælg celle A8 som outputområde.

6. Klik på OK.

Ind- og udgangsindstillinger

Resultat.

Korrelationskoefficienter

Konklusion: variabler A og C er positivt korrelerede (0,91). Variabler A og B er ikke korreleret (0,19). Variabler B og C er heller ikke korreleret (0,11). Du kan verificere disse konklusioner ved at se på grafen.

9/10 Gennemført! Lær mere om analyseværktøjspakken>
Gå til næste kapitel: Opret en makro^