Excel

Excel OG funktion

Excel Function

Excel OG funktionResumé

Excel OG -funktionen er en logisk funktion, der bruges til at kræve mere end én betingelse på samme tid. OG returnerer enten SAND eller FALSK. For at teste, om et tal i A1 er større end nul og mindre end 10, skal du bruge = OG (A1> 0, A1<10). The AND function can be used as the logical test inside the IF function to avoid extra nested IFs, and can be combined with the OR function.

Formål Test flere betingelser med OG Returværdi SAND, hvis alle argumenter vurderer SAND FALSK, hvis ikke Syntaks = OG (logisk1, [logisk2], ...) Argumenter
  • logisk 1 - Den første betingelse eller logiske værdi, der skal evalueres.
  • logisk 2 - [valgfrit] Den anden betingelse eller logiske værdi, der skal evalueres.
Version Excel 2003 Brugsnotater

OG -funktionen bruges til at kontrollere mere end én logisk betingelse på samme tid, op til 255 betingelser. Hver logisk betingelse ( logisk 1 , logisk 2 osv.) skal returnere SAND eller FALSK eller være arrays eller referencer, der indeholder logiske værdier.

OG -funktionen evaluerer alle leverede værdier og returnerer kun SAND, hvis alle værdier evalueres til SAND. Hvis en værdi evalueres til FALSK, returnerer AND -funktionen FALSK.

Både AND -funktionen og ELLER funktion vilje samlet resultater til a enkelt værdi. Det betyder, at de ikke kan bruges i array -operationer, der skal levere en række resultater. For mere kontekst, se: Array formler med AND og OR logik .

excel countif to betingelser er opfyldt

Bemærk: Excel vurderer ethvert tal undtagen nul (0) som SAND .Eksempler

For at teste, om værdien i A1 er større end 0 og mindre end 5, skal du bruge følgende formel:

 
= AND (A1>0,A1<5)

Du kan integrere AND -funktionen i IF -funktionen. Ved hjælp af ovenstående eksempel kan du levere AND som logisk_test for IF -funktionen sådan:

 
= IF ( AND (A1>0,A1<5), 'Approved', 'Denied')

Denne formel returnerer kun 'Godkendt', hvis værdien i A1 er større end 0 og mindre end 5.

Du kan kombinere AND -funktionen med ELLER funktion . Nedenstående formel returnerer SAND, når A1> 100 og B1 er 'komplet' eller 'afventende':

 
= AND (A1>100, OR (B1='complete',B1='pending'))

Se flere eksempler på AND -funktionen i formlerne herunder.

Noter

  • OG-funktionen er ikke store og små bogstaver.
  • OG -funktionen understøtter ikke jokertegn .
  • Tekstværdier eller tomme celler, der leveres som argumenter, ignoreres.
  • OG -funktionen returnerer #VÆRDI, hvis der ikke findes eller oprettes logiske værdier under evalueringen.


^