Excel

Excel PI -funktion

Excel Pi Function

Excel PI -funktionResumé

Excel PI -funktionen returnerer værdien af ​​den geometriske konstant π (pi). Værdien repræsenterer en halv rotation i radianvinkelsystemet. Konstanten vises i mange formler, der vedrører cirklen, såsom arealet af en cirkel.

Formål Hent værdien af ​​π Returværdi 3.14159265358979 Syntaks = PI () Argumenter Version Excel 2003 Brugsnotater

PI -funktionen returnerer værdien af ​​π (pi) nøjagtig til 15 cifre. Værdien af ​​π repræsenterer et halvt omdrejningstal radianer og vises i mange formler vedrørende cirklen.

 
= PI () // Returns 3.14159265358979

Eksempel #1

Den konstante π vises i mange matematiske formler vedrørende cirklen. Formlen for omkreds af en cirkel er 2πr. I betragtning af en radius på 3 er den samme formel i Excel:

 
=2* PI ()*3 // circumference of circle, r=3

Eksempel #2

Området omgivet af en cirkel med radius (r) er defineret af følgende formel: πr2. Med radius i celle A1 er den samme formel i Excel med funktionen PI ():

 
= PI ()*A1^2

Eksempel #3

For at konvertere en vinkel målt i radianer i form af π, skal GRADER funktion kan bruges til at få den tilsvarende vinkel i grader: 
= DEGREES ( PI ()) // Returns 180° = DEGREES (2* PI ()) // Returns 360°

Se wumbo.net for en mere detaljeret forklaring af matematiske begreber og formler.^