Funktioner

Find ud af, hvordan funktioner i Excel hjælper dig med at spare tid. Hvis du er ny inden for funktioner i Excel, anbefaler vi dig at læse vores introduktion til formler og funktioner først. Læs MereArray formler

Dette kapitel hjælper dig med at forstå matrixformler i Excel. Enkeltcellearrayformler udfører flere beregninger i en celle. Læs MereCellereferencer

Cellereferencer i Excel er meget vigtige. Forstå forskellen mellem relativ, absolut og blandet reference, og du er på vej til succes. Læs Mere

Dato og tid funktioner

Hvis du vil indtaste en dato i Excel, skal du bruge tegnene '/' eller '-'. For at indtaste et tidspunkt skal du bruge ':' (kolon). Du kan også indtaste en dato og et klokkeslæt i en celle. Læs MereFinansielle funktioner

For at illustrere Excels mest populære finansielle funktioner overvejer vi et lån med månedlige betalinger, en årlig rente på 6%, en 20-årig løbetid, en nutidsværdi på $ 150.000 (lånebeløb) og en fremtidig værdi på 0 (det er, hvad du håber at opnå, når du betaler et lån). Læs Mere

Rund

Dette kapitel illustrerer tre funktioner til afrunding af tal i Excel. ROUND, ROUNDUP og ROUNDDOWN. Læs Mere

^