Funktioner

Find ud af, hvordan funktioner i Excel hjælper dig med at spare tid. Hvis du er ny inden for funktioner i Excel, anbefaler vi dig at læse vores introduktion til formler og funktioner først. Læs Mere

Array formler

Dette kapitel hjælper dig med at forstå matrixformler i Excel. Enkeltcellearrayformler udfører flere beregninger i en celle. Læs Mere

Cellereferencer

Cellereferencer i Excel er meget vigtige. Forstå forskellen mellem relativ, absolut og blandet reference, og du er på vej til succes. Læs MereDato og tid funktioner

Hvis du vil indtaste en dato i Excel, skal du bruge tegnene '/' eller '-'. For at indtaste et tidspunkt skal du bruge ':' (kolon). Du kan også indtaste en dato og et klokkeslæt i en celle. Læs Mere

Finansielle funktioner

For at illustrere Excels mest populære finansielle funktioner overvejer vi et lån med månedlige betalinger, en årlig rente på 6%, en 20-årig løbetid, en nutidsværdi på $ 150.000 (lånebeløb) og en fremtidig værdi på 0 (det er, hvad du håber at opnå, når du betaler et lån). Læs MereRund

Dette kapitel illustrerer tre funktioner til afrunding af tal i Excel. ROUND, ROUNDUP og ROUNDDOWN. Læs Mere^