Excel

Få dage mellem datoer

Get Days Between Dates

Excel -formel: Få dage mellem datoerGenerisk formel | _+_ | Resumé

For at beregne antallet af dage mellem to datoer kan du trække den senere dato fra den tidligere dato. Resultatet vil være et heltal, der repræsenterer dagene mellem datoerne. I det viste eksempel er formlen i D6:=later_date-earlier_date

Resultatet er 365, da der er 365 dage mellem 1. januar 1999 og 1. januar 2000.

Bemærk: Sørg for at formatere resultatet med Generelt talformat .

Forklaring

Datoer i Excel er serienumre der starter den 1/1/1900.

I eksemplet trækker formlen i celle D6 simpelthen den numeriske værdi 1/1/1999 (36161) fra den numeriske værdi 1/1/2000 (36526) for at få et resultat af 365. Trinene ser sådan ud: 
=C6-D6

Arbejder med i dag

Hvis du skal beregne antallet af dage mellem en tidligere dato og i dag, kan du bruge TODAY funktion :

 
=C6-B6 =36161-36526 =365

For at beregne antallet af dage mellem en senere dato og i dag skal du bruge:

excel-funktion til at tælle unikke værdier
 
= TODAY ()-earlier_date

Bemærk, at TODAY genberegnes løbende. Hvis du åbner projektmappen på et senere tidspunkt, opdateres den værdi, der blev brugt til TODAY, og du får et nyt resultat.

DAYS -funktionen

Det DAYS funktion , introduceret i Excel 2013, beregner også dage mellem to datoer.

Forfatter Dave Bruns


^