Excel

Få overskudsgrad

Get Profit Margin Percentage

Excel -formel: Få fortjenstmargenprocentGenerisk formel | _+_ | Resumé

For at beregne fortjenstmargen som en procentdel med en formel, træk omkostningerne fra prisen og divider resultatet med prisen. I det viste eksempel er formlen i celle D5:

=(price-cost)/price
Forklaring

Fortjenstmargen er et forhold mellem fortjeneste divideret med pris eller omsætning. I det viste eksempel beregner vi fortjenstmargenen for en række forskellige produkter eller tjenester. For hver vare har vi pris og omkostninger, men overskuddet brydes ikke separat i en anden kolonne.

For at beregne overskudsgraden skal vi først trække omkostningerne fra prisen for at få overskud. Derefter deler vi resultatet med prisen. I det viste eksempel er den første formel i D5:

 
=(B5-C5)/B5

Sørg for at bruge parenteser til at styre driftsorden .

Bemærk, at resultatet vil være et decimaltal som .10, .25, .30 osv. For at få vist resultatet som en procentdel, skal du anvende Procenttalformat . Du kan bruge genvej Kontrol + Skift + %.Forfatter Dave Bruns


^