Excel

Mindste værdi

Minimum Value

Excel -formel: MinimumsværdiGenerisk formel | _+_ | Resumé

For at få minimumsværdien fra et sæt tal, brug MIN funktion . I det viste eksempel er formlen i celle I6, kopieret ned:hvordan man finder gentagelser i Excel
= MIN (range)
Forklaring

Det MIN funktion accepterer en eller flere argumenter , som kan være en blanding af konstanter, cellereferencer og intervaller. MIN -funktionen returnerer den maksimale værdi i de angivne data. Tekstværdier og tomme celler ignoreres.

I dette eksempel har hver elev fem testresultater i samme række, og målet er at få minimumscoren for hver elev. Data leveres til MIN i et enkelt område. Formlen i I6 er:

hvordan man indtaster en funktion i excel
 
= MIN (C6:G6)

Da formlen er kopieret ned i tabellen, returnerer MIN den laveste score for hver elev. MIN er fuldautomatisk. Hvis nogen scoringer ændres, genberegnes MIN automatisk for at vise den seneste.

Andre muligheder

For at beregne en min -værdi med betingelser, se MINIFS -funktion . For at få den nth mindste værdi i et datasæt, se LILLE funktion .Forfatter Dave Bruns


^