300 Eksempler

Trin søgeord

Step Keyword

Du kan bruge Trin søgeord i Excel VBA at angive en anden stigning for en loops tællervariabel.

1. Placer a kommandoknap på dit regneark, og tilføj følgende kodelinjer:

IngenjegSom Heltal

Tiljeg = 1Til6Trin2
Celler (i, 1). Værdi = 100
Næstejeg

Resultat, når du klikker på kommandoknappen på arket:

Positivt trin

Forklaring: Kodelinjerne mellem For og Next udføres tre gange. For i = 1 indtaster Excel VBA værdien 100 i cellen i skæringspunktet mellem række 1 og kolonne 1. Når Excel VBA når Næste i, øges det i med 2 og hopper tilbage til For -sætningen. For i = 3 indtaster Excel VBA værdien 100 i cellen i skæringspunktet mellem række 3 og kolonne 1 osv.2. Placer a kommandoknap på dit regneark, og tilføj følgende kodelinjer:

IngenjSom Heltal

Tilj = 8Til3Trin-1
Celler (6, j). Værdi = 50
Næstej

Resultat, når du klikker på kommandoknappen på arket:

skift nummer til tekst i excel

Negativt trin

Forklaring: Kodelinjerne mellem For og Next udføres seks gange. For j = 8 indtaster Excel VBA værdien 50 i cellen i skæringspunktet mellem række 6 og kolonne 8. Når Excel VBA når Næste j, reduceres det j med 1 og hopper tilbage til For -sætningen. For j = 7 indtaster Excel VBA værdien 50 i cellen i skæringspunktet mellem række 6 og kolonne 7 osv.

5/11 Afsluttet! Lær meget mere om loops>
Gå til næste kapitel: Makrofejl^